7. 7. 2021 organizujeme  seminář Jak vést obecní kroniku?

Přihlašování je možné do 28. 6. 2021.

Seminář je určen kronikářům, zastupitelům, starostům obcí a dalším zájemcům o vedení obecní kroniky v tradiční ručně psané i moderní elektronické podobě. Účastníci během vzdělávací akce získají všechny potřebné informace k vedení kroniky obce včetně problematické ochrany osobních údajů.

Cena kurzu: 1800 Kč, pro předplatitele na www.kronikari.info sleva 5%.

Čas: 9:00 – 14:00 hod.

Obsah kurzu:

 1. Kronikář a aktuální legislativa
  • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
  • Ochrana osobních údajů
 2. Vedení kroniky
  • praktické rady a zkušenosti
  • formální úprava kroniky
  • schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)
 3. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky
 4. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář obce, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne seminář na adrese:

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Pokud bude situace nepříznivá, seminář proběhne ONLINE přes MS Teams (na svém počítači nemusíte nic instalovat, důležité je mít stabilní připojení k internetu, mikrofon a sluchátka nebo reproduktory).

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení faktury, kterou Vám zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihláška na seminář “Jak vést obecní kroniku?” 7. 7. 2021

Na tuto adresu Vám budou doručeny podklady, pokud seminář proběhne online. Vyplňujte pouze, pokud se liší od fakturační adresy.
Smluvní podmínky: 1. Přihláška na seminář: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním akce. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity vás budeme informovat. 2. Úhrada: Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena dohodou. Uvedená cena je konečná. Platba probíhá na základě faktury, kterou pořadatel semináře zašle objednavateli do 3 pracovních dnů od přihlášení. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele v termínu splatnosti faktury. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je uvedený na faktuře. 3. Osvědčení: Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu. 4. Stornovací podmínky: Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována do termínu uzávěrky přihlášek (nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak). Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka. 5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení: Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Objednavatel si je vědom toho, že pořadatel semináře může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout prostřednictvím emailu pořadatele. ​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky.