7. 7. 2021 organizujeme  seminář Jak vést obecní kroniku?

Přihlašování je možné do 4.7. 2021.

Seminář je určen kronikářům, zastupitelům, starostům obcí a dalším zájemcům o vedení obecní kroniky v tradiční ručně psané i moderní elektronické podobě. Účastníci během vzdělávací akce získají všechny potřebné informace k vedení kroniky obce včetně problematické ochrany osobních údajů.

Cena kurzu: 1800 Kč, pro předplatitele na www.kronikari.info sleva 5%.

Čas: 9:00 – 14:00 hod.

Obsah kurzu:

 1. Kronikář a aktuální legislativa
  • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
  • Ochrana osobních údajů
 2. Vedení kroniky
  • praktické rady a zkušenosti
  • formální úprava kroniky
  • schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)
 3. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky
 4. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář obce, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne seminář na adrese:

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Pokud bude situace nepříznivá, seminář proběhne ONLINE přes MS Teams (na svém počítači nemusíte nic instalovat, důležité je mít stabilní připojení k internetu, mikrofon a sluchátka nebo reproduktory).

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení faktury, kterou Vám zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihláška na seminář „Jak vést obecní kroniku?“ 7. 7. 2021