V sobotu 13. února 2010 od 13,30 hod. se koná III. setkání kronikářů spojené s panelovou diskusí v rámci veletrhu REGIONY ČR na výstavišti v Lysé nad Labem (vzdáleno jen cca 150 od stejnojmenné železniční zastávky). Naskýtá se mimořádná příležitost se setkat, vyměnit si zkušenosti, názory, debatovat o našich současných problémech…

CO BUDE NA PROGRAMU?
Mgr. Jaromír Košťák, pedagog, regionální novinář, spisovatel: Regionální tisk na úrovni obcí a měst.
PhDr. Michal Řezníček, ředitel SoA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem: Digitalizace obecních kronik.
PhDr. Helena Lipavská, historik Polabského muzea Poděbrady: Matěj Minide (1776 – 1842) – poděbradský kantor a kronikář.
Mgr. Tomáš Hromádka, šéfredaktor kronikářského zpravodaje Kroniky a kronikáři: Kronikářská identita – kronikář ve vztahu k obci a občanům.
Marie Zdeňková, kronikářka Městské části Praha 15: Významná osobnost v dějinách obce – na příkladu Antonína Švehly.
Panelovou diskusi řídí Jan Řehounek.


Na setkání kronikářů (i celý veletrh Regiony ČR) si lze stáhnout volnou – vstupenku na adrese http://regiony-cr.webnode.cz/