Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice

pořádá

ve středu 1. listopadu 2023 od 9 hodin

v sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn, nám. Republiky 105

SETKÁNÍ nejen KRONIKÁŘŮ

 

 

PROGRAM

 

9:00-9:15

Ing. arch. Miloslav Michalec (vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu PK)

ÚVODNÍ SLOVO

 

9:15-9:45

PhDr. Markéta Novotná (archivářka Státního okresního archivu Tachov)

METODICKÁ DOPORUČENÍ K VEDENÍ KRONIK

 

9:45-10:00

Andrea Bauerová (kronikářka, místostarostka obce Štichov)

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VEDENÍM KRONIKY

 

10:20-10:30

Mgr. Jana Hrušková (archivářka Státního okresního archivu Domažlice)

NOVINKY REGIONÁLNÍ LITERATURY

 

10:30-10:45

Monika Žáčková (archivářka Státního okresního archivu Domažlice)

MALÍŘ JOSEF MATHAUSER V KRONICE HASIČSKÉ ŽUPY VE STAŇKOVĚ

 

10:45-11:00

Mgr. Radka Kinkorová (vedoucí Státního okresního archivu Domažlice)

SPOLKOVÉ KRONIKY ULOŽENÉ V ARCHIVU

 

11:00-11:15

Mgr. Jana Řičicová (restaurátorka Státního okresního archivu Domažlice)

JAK SE KONZERVUJÍ PEČETIDLA

 

12:00-13:00

PROHLÍDKA STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU DOMAŽLICE SE SÍDLEM V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

 

Srdečně zveme nejen kronikáře, ale i zastupitele obcí, spolupracovníky místního periodického tisku, zájemce o regionální historii a vlastivědu z řad široké veřejnosti.

 

Svoji účast prosím potvrďte do 20. října 2023 na soka-do@soaplzen.cz nebo na tel. 379 422 607.