Do redakce nám napsala studentka Lucie Řezníčková, která zpracovává bakalářskou práci na téma KRONIKA – způsob zachování obecní identity.

Má zájem o rozhovor s kronikáři z okolí východních Čech – takové posezení s vyprávěním o práci kronikáře a konkrétní zaměření na danou obec, ve které zúčastněný působí. Zajímá ji např. způsob psaní. Je milovnicí ručně psaných textů , ráda by se dozvěděla i ve smyslu toho jak zasáhla digitalizace kroniky… Zda se objeví i tací, kteří preferují původní styl nebo jsou spíše zastánci moderního digitálního textu, zda-li i to nějakým způsobem ovlivnilo vnímání kroniky v jejím celkovém obsahu, zda se neztrácí její kouzlo, resp. i duch kronikáře.
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Jsem studentkou Transkulturní komunikace a tématem mé bakalářské práce je „Obecní kroniky jako způsob uchování paměti a kulturní identity“. V rámci této práce je třeba kromě teoretické práce i terénního výzkumu a kvalitativního sběru dat.
Chtěla jsem poprosit, zda tu je někdo z kronikářů (okolí východních Čech apod.) ochotný, svolný pomoci k rozhovoru?
Předem velice děkuji
Lucie,