Ve dnech 13. – 15. února 2009 se bude konat na výstavišti v Lysé nad Labem 9. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2009, v rámci které se uskuteční v sobotu 14. února od 13.30 hodin se na výstavě Regiony druhé setkání starostů a kronikářů.


Program – formou panelové diskuse:
* Mgr. Tomáš Hromádka, vydavatel zpravodaje Kroniky a kronikáři: praktické rady pro kronikáře, kronikářská legislativa, postavení kronikáře obce, využití kroniky, představení zpravodaje Kroniky a kronikáři a další kronikářské literatury
* Jaromír Košťák, kronikář: Kronikář a místní tisk
* Mgr. Hana Kábová, prom. hist. Karol Bílek, Památník národního písemnictví: Kronikáři a vlastivědné časopisy dříve a nyní
* Miroslav Sígl, spisovatel: Práce kronikáře a její využití pro literaturu faktu
* Jan Řehounek, spisovatel: Jak vznikala kniha Zanechali tady stopu – osobnosti Regionu Taxis Bohemia

Více informací na www.vll.cz