…. Uvědomuji si, že jsem Vám slíbil … vrchnostenský výnos o zavedení a vedení kronik s datem >>Prag am 31. August 1835Tehdejší kronikáři
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Omlouváme se. Zaregistrovat se můžete zde.