…. Uvědomuji si, že jsem Vám slíbil … vrchnostenský výnos o zavedení a vedení kronik s datem Prag am 31. August 1835 Tehdejší
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.