Téměř šedesát kronikářů se postupně sešlo na vzdělávacích akcích ve Zlíně, Brně a v Praze, kde se seznámili nejen s aktuální legislativou a jednotlivými problémy kronikářské práce (získávání a zpracování údajů, vedení ručně psané kroniky, vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním, zhotovení příloh, vyhledávání informací na internetu).

Další semináře se budou konat letos na podzim v Olomouci a Ostravě, v roce 2018 je zatím naplánováno v únoru pokračování vzdělávacího cyklu  ve Zlíně (Kronikářská praxe I) a úvodní vzdělávací seminář v Brně v březnu (Kronika 21. století).

Účastníci kronikářského semináře v Brně obdivují vzorně vedenou kroniku obce Doubravice nad Svitavou.

Účastníci kronikářského semináře v Brně obdivují vzorně vedenou kroniku obce Doubravice nad Svitavou.