Kronikářka obce Rohle uspořádala ve dnech  1. –  3. září 2017 výstavu mapující školství v Rohli. V sobotu 2. září byl je k výstavě připraven doprovodný program ve formě komentované projekce. V promítání historických fotografií se představily školní budovy a školní třídy z Rohle, Janoslavic, Nedvězí a Kamenné.

Návštěvníci mohli zhlédnout fotografie školních tříd mateřské a základní školy od 40. let 20. století do současnosti. Historii rohelských škol představila kronikářka v textových přehledech  až do 18. století, kde jsou informace rozepsány po jednotlivých školních budovách. Další zajímavostí byly novinové články z let 1919 až 1947 a ucelené seznamy působících ředitelů, učitelek, učitelů a vychovatelek školní družiny. Byly také vystaveny nejstarší a současné školní kroniky z mateřské a základní školy.

Cílem výstavy bylo podat historický obraz o rohelském školství, konkrétně o tom, v jakém domě se škola nacházela, kolik školu navštěvovalo žáků, co se psalo a píše ve školních kronikách a v neposlední řadě, aby si každý přišel zavzpomínat na školu a lidi.