… aneb jak šel čas. Všechna dosud vydaná čísla časopisu od roku 1999 do současnosti si můžete přečíst na adrese http://kronikari.info/ke-stazeni/. Jsou uložená ve formě PDF souboru, tj. pro jejich čtení je nutné mít nainstalovaný program – např. Adobe Reader. V Rubrice Zajímavosti jsou k dispozici další materiály – např. Nařízení Karla Chotka o psaní pamětních knih obecných, informace o tom, kterak psát hasičské kroniky, nebo informace o pokusech vedení kroniky v Českých Budějovicích. Rovněž je v této rubrice umístěna elektronická verze publikace předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska – Mgr. Jaromíra Košťáka: Pravopis pro kronikáře a úředníky.