Co do kroniky (ne)patří?
Vesela12 zeptal se před 8 měsíci

Dobrý den,
prosím o názor, rady, podněty k obsahovému pojetí zápisu. Potýkám se s kritikou zastupitelů, že do kroniky nepatří komentáře situací, do kroniky prý lze psát pouze suchá a doložená fakta, a to i přesto, že všichni ví, že se popsaná situace odehrála tak, jak je popsána (navíc nikoho nepoškozuje). Snažím se uvádět souvislosti – aby zápis dával i s odstupem času smysl, ale kronika je pak prý osobní, což je nepřípustné. Podotýkám, že k situacím nevyjadřuji své názory a postoje, pouze se snažím zachytit okolnosti konkrétních dějů – co situaci předcházelo, jaké byly důsledky. 
Respektuji, že o obsahu rozhoduje obec, ale zajímal by mě názor zkušenějších. Mně osobně zápis pouze ve stylu „ZO schválilo“ nedává pro budoucí generace smysl… 
Děkuji. 
H. Veselá