Fotografování akcí

Za jakých podmínek je možné pořídit fotografie z akce a jejich uložení v příloze kroniky.