Jak často vázat kroniku?
Tomáš Hromádka Personál zeptal se před 4 roky

 Dobrý den,prosím je možné i ručně psanou kroniku svázat vždy po jednom roce,a přidat přílohy (např.i vytisknuté fotografie) přímo k tomuto ročnímu zápisu?Měla bych začít psát nový svazek ,(dopisuji od r.2007)předložila jsem obci ke schválení ručně psaný zápis na jednotlivých listech,s tím že ho přepíšu do knihy.Jeden ze zastupitelů navrhl,zda by kronika nadále nemohla být psána tímto způsobem.Jako přílohy ke kronice bych ráda použila různé kopie fotografií a písemností od pamětníků (originál často odmítnou půjčit,nebo už není k dispozici).Tyto kopie nejsou vždy kvalitní,ale podle mého názoru mají pro obec historickou hodnotu.Je lepší je znovu překopírovat na dokumentní papír?