Jak digitalizovat kroniku
Tomáš Hromádka Personál zeptal se před 4 roky

Dobrý den, prosím o odpověď na problém, se kterým se zřejmě v poslední době setkává více kronikářů: všichni jsme si vědomi důležitosti uchovat stávající kroniky pro příští generaci a toho, že musíme vytvářet kopie (fotokopie, skeny). Najednou se na trhu objevila řada firem, které tuto službu nabízejí a obracejí se na obecní úřady.Osobně jsem se již setkala s nabídkou firmy Martisis a Logeum, která zároveň nabízí další zpracování a uložení zápisů na obecních webových stránkách. Ale to Zákon o kronikách nedoporučuje! Jaký způsob digitalizace je nejvhodnější a na koho se máme obrátit? Alena Korálová, kronikářka, Vysoké Mýto