Jak vést přílohu ke kronice?
Tomáš Hromádka Personál zeptal se před 4 roky

Dobrý den, kronikářkou naší obce jsem se stala na jaře 2011. Čekala mě velmi náročná práce – zpracovat zápis za rok 2010. V době, kdy kronikáři své zápisy odevzdávají, já začala se shromažďováním dat. Úkol zpočátku náročný se později ukázal jako velmi přínosný, takže v mém druhém ročním zápisu se již nechám vést připravenou strukturou, ujasnila jsem si dost věcí a vnesla jakýsi systém a řád, což by mě čekalo až v příštím roce, kdy bych tvořila zápis za rok 2011. Toto je již za mnou, takže příští rok se jen nechám vést. Největším otazníkem však pro mě i nadále zůstává PŘÍLOHA KE KRONICE. Prošla jsem si Vaši poradnu a narazila na konkrétnější rady, avšak některé odpovědi na mé otázky jsem nenašla. Ve velké prodejně papírenského zboží jsem hledala a hledala, jak bych tu svou přílohu pořešila. Důležitým kritériem pro mě byl formát A4, protože chci do kroniky vložit také větší stránky z novin týkající se naší obce. Dalo by se říci, že jsem našla, co jsem hledala, ale prosím, potřebuji ještě poradit. Jaký by měl být nadpis, jak bych měla přílohu uvést, co by mělo být na úplně první stránce. Např. PŘÍLOHA KE KRONICE OBCE ….? Uvést také někde na začátku rejstřík všech příloh a tento bude i v samotné kronice? Ve Vašem II. upraveném vydání KRONIKY uvádíte, že doporučujete popisovat přílohy fotografické-fotodokumentace jako FD 1/2010, to je pořadové číslo lomeno rok. Tiskovou dokumentaci jako TD a asi taktéž pořadové číslo a rok. Mám představu, že na tvrdý papír nalepím růžky a do nich vložím fotografii. Lepit fotku na papír přímo nebudu. Na druhé straně fotky mám již někde uveden souhlas autora. Pod vloženou fotografii v růžcích bych dokumentixem popsala situaci, ale musím začít asi základním popiskem FD 1/2010 – Maškarní ples 19.1.2010. Celý tento arch A4 s fotografiemi v růžcích bych vložila do pevnější eurosložky a tak bych pokračovala i s dalšími fotkami, vyřešila bych podobně i ústřižky z novin, ty bych ale vložila do erosložky k tvrdému archu papíru A4, kde by byl popisek. v závěru bych všechny takto připravené eurosložky vložila do jedné šanonsložky s úvodním nadpisem, nad kterým stále dumám. Myslíte si, že bych mé představy mohla tímto způsobem realizovat? Každý rok bude mít svou přílohu ve zvlášť šanonu nebo lze sloučit do jednoho šanonu i více let-příloh? A ještě jednu otázku. Jak řešit postavy-lidi na fotografii? Autor fotografie jsem já, to uvedu také,ale měla bych mít i souhlasy všech přítomných na fotografii? A co když se jedná např. o předškoláky – děti sedící na lavičce před MŠ a loučící se se školním rokem – žádat souhlas rodičů? Děkuji moc za Vaši odpověď. Děkuji také za velmi, velmi přínosné školení KRONIKA 21. století, kterého jsem se účastnila v březnu v Ostravě. Bez tohoto kurzu, bez Vašich doporučení bych jako ÚPLNÝ nováček jen stěží zápis do kroniky zvládala. Děkuji. Pavlína