Kdo zodpovídá (má povinnost) za vytištění a vazbu elektronicky vedené kroniky

Dobrý den,
prosím o informaci, kdo je zodpovědný (má povinnost) zajistit vytištění a svázání kroniky, vedené v elektronické podobě. Jinými slovy zda ´povinnost´ kronikáře končí předáním kroniky v tiskové podobě na nosiči (obec vybere vhodnou tiskárnu a zajistí tisk) anebo musí zajistit tisk a vazbu kroniky kronikář.
Nejspíš toto může upravovat smlouva mezi obcí a kronikářem. Mně však zajímá, zda je zodpovědnost za vytištění a svázání dána i zákonem, ev. jiným ustanovením.
Děkuji
Vážná