Může být výkon funkce kronikáře svěřen příspěvkové organizaci města?
Anonymní zeptal se před 4 roky

Dobrý den, ráda bych se zeptala: 1) Může být výkon funkce kronikáře svěřen příspěvkové organizaci města – Městské knihovně Havířov, nebo musí-li tuto funkci vykonávat konkrétní osoba? 2) jestliže funkci vykoná konkrétní osoba, je nutno ji jmenovat nebo s ní stačí uzavřít dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti? Děkuji Vám za Vaši odpověď Mgr. Dagmar Mertová vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova