Počet obyvatel v obci
Tomáš Hromádka Personál zeptal se před 4 roky

Dobrý den. Jsem začínajícím kronikářem a můj problém se týká údaje o počtu obyvatelstva v obci. Jako směrodatný údaj o počtu obyvatel v naší obci jsem původně bral v potaz číslo, které jsem si zjistil na našem obecním úřadě, kde si stojí za tím, že tento údaj je naprosto správný. V přehledu Českého statistického úřadu se ale údaje liší o několik málo jednotek navíc (ne více jak 5 obyvatel každý rok). Když budu konkrétní tak k 1. 1. 2013 je to +1, k 1. 1. 2014 +5. V minulém týdnu zde byl uveřejněn článek \”Počet obyvatel v konkrétní obci v České republice\”, který odkazuje na web Ministerstva vnitra, kde je ovšem zdůrazněno, že přehledy zde mají pouze informativní charakter a institucí, která je oprávněná poskytovat statistické údaje je ČSÚ. Podotknu, že údaj je zde opět o +1 více. Již dříve jsem zjistil, že v našem státě jsou dvě instituce, které souběžně a oficielně evidují počet obyvatel. Je to Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad, leč obě mají rozdílná data, co se počtu obyvatel týká. Když to shrnu; mám tři různé údaje o počtu obyvatel v příslušném roce: z obecního úřadu, z webu ČSÚ a z webu MV, ale každá instituce uvádí jiný počet. Jsem tedy zmatený z toho, který údaj (ze kterého zdroje) o počtu obyvatel je ten \”správný\” a \”oficielnější\”, který že to mám používat v zápise do kroniky. Mohl byste mi, prosím, k tomuto napsat svoje stanovisko, jak s rozdílnými údaji naložit? Děkuji za odpověď, Jaroslav Volf.