Schvalování a dodatečná úprava zápisu
Zasláno do redakce Personál zeptal se před 2 roky

Zastupitelstvem nebyl schválen koncept kroniky z roku 2012 kvůli dvěma sporným kapitolám ohledně odvolání ředitele místní školy.

Tehdejší kronikář nechce záznam nijak upravit. Je možné napsat stanovisko druhé strany a vložit jej do konceptu? Či jsou jiná řešení?

Musím říci, že legislativa ke kronikám je v tomto ohledu velice stručná.