Souhlas s uvedením osobních údajů v kronice
Zasláno do redakce Personál zeptal se před 2 roky

Dobrý den,

  • pokud uvedu v kronice jméno příjmení + rok narození nebo bydliště  – musí ona osoba nebo zákonný zástupce podpisem stvrdit souhlas s uvedením těchtě údajů. Od začátku platnosti zákona je k tomuto účelu  u naší kroniky zřízen sešit, kde  se tyto podpisy shromažďují . Za každý rok je v  sešitě nadepsaná podobná formulace souhlasu s uvedením údajů jako je váš vzor, pod tím jmenované osoby jejichž osobní údaje jsou v ročním zápisu použité. Každá osoba jmenovaná v kronice v daném roce má v sešitě kolonku, kde jsou uvedeny os. údaje ve stejném znění jako v kronice s poznámkou účelu použití – tj. narození, přistěhování, pořár u něj, atd. Je tato varianta možná a vhodná, nebo musí mít každý samostatný formulář – viz váš vzor. Zákon to nijak nespecifikuje.
  • Pokud je v kronice uvedeno pouze příjmení, nebo zkratka jména např. F. Novák – není v tomto případě souhlas dotyčné osoby do kroniky nutný ? ( např. F. Novák vede kroužem mladých myslivců, nebo požár u Novákových ..)
  • vyjmenování (ve smyslu jméno + příjmení) lidí kandidujících do zastupitelstva obce (ať už jsou zvoleni nebo ne) je možné brát na výjimku dle §5 odst. 2 písm. f zákona 101/2000 Sb- tzn. nemusí být jejich  souhlas se zápisem ?

Děkuji za odpovědi. Koutná