Vydávání ročenky
Tomáš Hromádka Personál zeptal se před 4 roky

 Dobrý den, děkuji Vám moc za odpověď k příloze ke kronice, již na ní pilně pracuji. Mám ještě jednu vizi, kterou bych si přála zrealizovat. Vždy mě velmi potěší, když se o své obci dočtu v jakémkoliv tisku něco zajímavého a tiše obdivuji ty obce, které vydávají obecní zpravodaje. Navštívila jsem i pracovníky, kteří zpravodaje v obci vydávají, abych se informovala na celý systém. Všichni jsou ale pracovníci daného městského úřadu, městyse či obce /což já nejsem/ a vydávání obecního zpravodaje je součástí jejich pracovní náplně. Dle Tiskového zákona 46/2000 Sb. se píše o různých povinnostech při vydávání periodického tisku, ale hlavně taky o tom, že periodická tiskovina je taková, která se vydává nejméně 2x v kalendářním roce. Z výše uvedených časových důvodů normálně zaměstnané ženy uvažuji o vydávání ROČENKY za kalendářní rok. Ta by tedy neměla podléhat tomuto zákonu. Vycházela bych vlastně z ročního zápisu, který každý rok jako kronikář sepisuji, v ročence bych ale neuváděla všechny zápisy zcela podrobně – nejednalo by se o opis ročního zápisu, ale o výtah důležitých událostí plus další postřehy a fotografie. Nenašla jsem ale k vydávání Ročenky nějaký zákon, kterého bych se měla držet. Viděl byste v tom nějaké úskalí či negativum? Například ani nevím, kdo by byl oficiálně vydavatel a odpovídal by za obsah. Může takovou Ročenku vydávat fyzická osoba nebo opět například obec cestou kronikáře? Děkuji moc za radu a Váš názor, s pozdravem Pavlína.