Zjištěné chyby ve vytištěné kronice z elektronické podoby
Milichr82 zeptal se před 8 měsíců

Dobrý den, chci se zeptat, když píši elektronicky kroniku a potom ji pročítám i ve vytištěné podobě a zjistím chybný údaj ( datum, počet let, atd.), kterého si nevšimli ani ti, kterým jsem zaslal kroniku ke kontrole a chybu přehlédli. Jak to v tištěné verzi opravit? Pokusil jsem se to udělat tak, že jsem na poslední stránce (volné) dopsal perem: Zjištěné chyby – Datum zjištění, jméno kdo na chybu přišel,  číslo stránky, původní text a následně text po opravě. Je to tak v pořádku nebo se postup korekce provádí jiným způsobem? Roman