Milan Pešák, radní hl. m. Prahy 2.9.2008 spolu se starostou MČ Praha 11 Daliborem Mlejnským otevřeli expozici s názvem BYLO – NEBYLO aneb Jak se žilo v Praze 11.

Součástí výstavy je také část urbanistického modelu zástavby Jižního Města. Expozice je umístěna v prostorách pobočky Městské knihovny na Opatově a bude přístupná do 4.10.2008.„Expozice nabízí setkání s předměty, které doprovázely naše mládí, život našich rodičů a u některých i prarodičů. V některých případech předměty užíváme dodnes. Myslím, že smyslem expozice není hodnotit, ale aspoň zlomkem připomenout atmosféru, „rozměry“ života,“ uvedl radní Milan Pešák.

„Městská část Praha 11 má zájem na uchování „historické paměti“ místa, činí tak různým způsobem, na začátku letošního roku zřídila muzeum formou depozitáře. Usilujeme, aby se celá dlouhá místní paměť i kulturní tradice, které si množství dnešních obyvatel přineslo z jiných míst, spojily do jednoho celku a vytvořily kulturně historickou jednotu občanů této části Prahy,“ doplnil starosta „jedenáctky“ Dalibor Mlejnský.

Předměty běžného života i dobové tiskoviny a dokumenty, získané od obyvatel, jsou vystavovány jako připomínka 40. výročí připojení tohoto regionu k hlavnímu městu. Výstava je součástí narozeninových oslav s názvem „11 dnů Prahy 11“, které proběhnou v termínu od 11. – 21.9.2008.

Scénář zpracoval a expozici připravil místní kronikář PhDr. Jiří Bartoň ke 40. výročí připojení tohoto regionu k hl. městu republiky.