Svazek obcí Blatenska pořádá v úterý 25. listopadu 2013 odborný seminář pro kronikáře ze zdejšího regionu \“Jak se vede kronika\“. V Hajanské hospodě v Hajanech u Blatné se ten den odpoledne sejdou příznivci regionální historie, aby si vyměnili zkušenosti.
Na programu budou témata na pomoc začínajícím kronikářům (legislativa, jak a čím psát do kroniky, co s přílohami). Jak dopsat kroniku, když nebyla nějaký čas vedena? Kontakty a informace pro
kronikáře. Zajímavosti v místních kronikách. Ukázky vedení obecních kronik.
Znalost historie a tradic obce, sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí, podnikají,
vztah k místu, ve kterém se podílejí na veřejném životě, to vše přispěje k lokálnímu
patriotismu. Vzdělaný kronikář obce prezentuje dění v obci s cílem zapojení obyvatel i
návštěvníků do rozvoje obce a tedy i mikroregionu. V konečném důsledku to znamená
posílení prezentace obce vůči veřejnosti. Se svými příspěvky vystoupí Mgr. Vladimír Červinka a Mgr. Tomáš Hromádka.

Bližší informace: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná, blatensko@blatensko.cz
www.blatensko.cz, tel. 383 420 300 nebo 728 881 358