Vedení Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, společně s MěÚ v Nýřanech, svolalo na pondělí 24. srpna 2009 do krajské metropole všechny kronikáře a přátele regionální historie na severním Plzeňsku. Na programu byla tato témata: Význam kroniky pro regionální sebevědomí (PhDr. Irena Bukačová – ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici), Současnost a kronikářská praxe (Mgr. Petr Hubka – ředitel Státního oblastního archivu v Plzni ), Kronika v soutěži vesnice roku (Ing. Alena Sedláčková – pracovnice Krajského úřadu v Plzni), Přílohy ke kronice a jejich využití v obci (Jana Dienstpierová), Nové projekty muzea (Mgr. Jiří Fák – oba dva pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici). Další plánovanou akcí kronikářů na severním Plzeňsku bude podzimní výlet do Prahy, kde navštíví Památník národního písemnictví a Strahovský klášter