\“Byla to moc pěkná akce a přínosná pro všechny.\“
Marie Zdeňková, kronikářka MČ Praha 15

\“Těšila jsem se především na komentovanou prohlídku muzea a mrzelo mě, že to tak nemohlo být. Zato jsem si ale prohlédla a prošla Braunerův mlýn.\“
Milada Horká, členka Letopisecké komise při RM Řevnice

\“Mohl jsem být přítomen pouze chvilku, což mi bylo trochu líti. Bylo pro mě ale cenné slyšet z úst více než třiceti kolegů, s jakými problémy se většinou potýkají – dopisují dlouhé pasáže kronik, hledají nové náměty pro zápisy, a zjišťují, že se kroniky se ztrácejí a nacházejí.\“
Tomáš Hromádka – kronikář Velké Chuchle

\“Poděkování patří organizátorům za skvělou režii a roztocké kronikářce J. Weberové nejen za zlomek promítnutých fotografií z úctyhodného rozsahu přílohy.\“
Jaromír Košťák – předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska