V sobotu 16. února 2013 ve 13.30 hodin se na výstavišti v Lysé nad Labem u příležitosti výstavy Regiony České republiky uskuteční již šestý ročník tradičního setkání kronikářů.

Předchozí ročníky se setkaly mezi zúčastněnými kronikáři měst a obcí se značným úspěchem. Účastníci si pochvalovali především fakt, že mají možnost se sejít, pohovořit o svých problémech, podělit se o zkušenosti, vyslechnout zajímavé informace, mnohdy i úplné novinky, o nichž by se dozvídali jen velmi obtížně, získat potřebné kontakty.

V panelové diskusi vystoupí:
– Mgr. Tomáš Hromádka, šéfredaktor a vydavatel kronikářského bude referovat o aktualitách v kronikářském dění (techniky psaní, papír, trvanlivost a pod.)
– Oldřich Suchoradský, kronikář obce Mlýnec, se podělí o radosti a strasti kronikáře v malé obci se stovkou obyvatel
– Oldřich Doskočil, kronikář Litoměřic, pohovoří o prioritách, které si musí kronikář stanovit, aby se \“neutopil\“ v množství zaznamenávaných informací
– Jan Řehounek, spisovatel, novinář a historik představí knihu Nymburk – královské město v červených hradbách

Na setkání je možné si stáhnout volnou vstupenku z www.vll.cz (Regiony ČR). Zúčastnit se mohou všichni zájemci z řad kronikářů, vítáni budou i starostové či členové obecních zastupitelstev, regionální novináři či vydavatelé regionálních a obecních novin a časopisů.