Vstupem do nového kalendářního roku je pro kronikáře dobou, kdy celoroční shromažďování podkladů pro další díl obecní nebo městské kroniky nástává období realizace. Nahlédněme proto do KRONIKY za rok 2011 obce Bystřice nad Olší z Frýdecko-Místecka. Tvoří ji 158 stran formátu A 4, je psána na počítači a do textu je vloženo kolem dvou set barevných fotografií včetně doprovodných dokumentací. Většinou fotografoval kronikář plk. PhDr. P. Majer, který v úvodní kapitole připomněl skutečností:

„Kronikář je objektivní jen tehdy, zachycuje-li všechny podstatné a rozhodující rysy skutečnosti, podává obraz života v obci nezkreslený, v němž nic není nadsazováno, růžově natíráno a v němž se vyrovnává i s negativními jevy.\“
„Moje publikační činnost byla v roce 2011 zaměřena na zvýšení povědomí o naší obci v celostátním a regionálním tisku, ale také na informačních serverech Moravskoslezského kraje.“
„V roce 2011 jsem dvakrát navštívil Archiv bezpečnostních složek v Praze, Okresní archivy v Karviné a Frýdku-Místku, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a řadu podobných polských institucí…“

Stručně k obsahu kroniky
Je rozčleněna do deseti kapitol. Kvůli odlišnosti od běžné praxe uvádím jejich názvy a do závorky jsem připojil nástin obsahu. Stránková dotace naznačuje rozsah.

1. Ze života obce Str. 19 (Např.: Leden – bourání domků kvůli komunikaci, rekonstrukce školy, nová ČOV; Květen – foto bývalého učitelského domu po rekonstrukci; Červen – tradiční regionální Svatojánský folklórní festival; Srpen – partnerská spolupráce s obcí Svodín na jižním Slovensku; Září – renovace varhan v evangelickém kostele; Říjen – Svatováclavský hudební festival; Listopad – ukončeno zateplení hasičské zbrojnice; Prosinec – Tradiční setkání s Mikulášem a ohňostroj; nové boxy na elektroodpad; historicky největší soudní vítězství kvůli reklamním tabulím.) – Z ostatních podkapitol: Setkávání kronikáře s občany v informačním centru; Návštěva rodáků z Austrálie; Ocenění bývalé starostky za rozvoj Euroregionu – Těšínské Slezsko je vzorem pro celou Evropu i v efektivním čerpání dotací ze struktuálních fondů EU.

2. Výchova a vzdělání Str. 34 (Podrobné zpravodajství z obou škol, u polské v jejich mateřském jazyce na sedmi stranách; Přiblížení aktivit Domu dětí a mládeže včetně fotografií a dokladových tabulek; Podobně knihovna včetně akcí vzdělávacích, zábavných, elektronické služby a úspěšných projektů.)

3. Kultura, sport, společenské organizace, spolky, Kino Str.62 (Např.: Babičko, vyprávěj česky a polsky; Bystřický máj, Den obce; Ve sportovní části včetně medailových úspěchů a přehledu o fotbalistech. – Ze společenských organizací a spolků: – SDH – foto praporu, zásahů; Včelaři; Modeláři – letečtí, a to i přiblížení výstavby přistávací dráhy 10 x 68 metrů; Rybáři v r. 2011 měli 283 členů a rádi soutěžili; Kronikář přiblížil polské aktivity, důchodce, zahrádkáře a Dům s pečovatelskou službou; občanské sdružení CHEWAL se již desátý rok zabývá hiporehabilitací čili léčivými účinky nejen jízdou na koních, nechybí ceník za služby; byla představena činnost Honebního společenstva a spolku holubářů).

5. Rozhovory s osobnostmi a pamětníky Str. 88 (Se zvěrolékařem; starodůchodcem – předákem Třineckých železáren a jeho hudebními i sportovními aktivitami ovšem také se smutnými zkušenostmi z doby 2. světové války v důsledku Volksliste 3 a nucené vojenské účasti; Závěr kapitoly tvoří přehled pohostinských zařízení včetně fotografií).

6.Podnikatelské prostředí Str. 101 (I když ne všichni poskytli podklady, zachycené se zdá být reprezentativním vzorkem.)

7.Církve a náboženská sdružení Str. 118 (Oslavy 200. výročí evangelického kostela a 229 od vzniku tolerančního sboru; rozhovory s emeritním biskupem a pracovnicemi církve.)

8.Badatelská činnost Str. 125 (Osobnost válečného veterána z Velké Británie a bojů ve Francii; Přímo encyklopedicky pojatá historie a současnost školství v obci Bystřice, a to včetně fotografií a záznamu rozhovorů.)

9.Ostatní, počasí Str. 147 (Podrobnosti z návštěvy partnerské obce na jižním Slovensku; Třídenní oslavy zdravého životního stylu a přírodního léčitelství za přítomnosti partnerů z Polska a Maďarska. – Počasí – má podobu stručného měsíčního přehledu doplněného fotografiemi jevů na obloze.

10. Přílohy na CD

Pár nevšedností
Mimořádnou událostí obce je už čtvrtý rok vyhlašování Osobností roku v obřadní síni těm, kteří svými počiny a úspěchy přispěli k rozkvětu obce. V roce 2011 se osobnostmi staly: paní A. Kostková, zakladatelka souboru, sbormistryně, pečovatelka o hendikepovanou mládež jeden z bratrů Valachových za úroveň v mezinárodním podnikání B. Mrózek za Počin roku ve smyslu otevřených dveří firmy, a také v podobě projíždějícího vláčku se smějícími se dětmi či jejich
vyzdvižení jeřábem do 95 metrů (děti se smály,jiní trnuli hrůzou) pastor V. Szpak za dlouholetou práci s dětmi a mládeží. Jinou nevšedností je pravidelné setkávání kronikáře s veřejností, kterou zajímá historie domů, obce, předků či zájem vytvořit si rodokmen. Bystřický kronikář je ovšem znám také ve školách svými přednáškami. Jeho kronikářská a publicistická tvorba v česko-polském prostředí občas vyžaduje mimořádné úsilí. A toho všeho si jako předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska mimořádně vážím.

Jaromír Košťák