Kronikáři Mikroregionu Veselsko a spřátelených obcí Soběslavska se počátkem dubna 2017 sešli celkově již poosmé v řadě. Pořadatelství se poprvé ujala obec Val (místní části Hamr a Vyšné) v čele s kronikářkou Mgr. J. Havránkovou, starostkou obce Ing.  H. Balatkovou  a místostarostou Ing.  O. Novákem.

Akci předcházela malá slavnost – obec Val poděkovala    za dlouholetou kronikářskou činnost panu Kohoutovi, který místní obecní kroniku vedl úctyhodných 30 let. Starostka obce Ing.Balatková a nová kronikářka Mgr. Havránková předaly dar, pan Kohout před zraky všech přítomných sklidil veřejné poděkování a uznání    za svou dlouholetou záslužnou činnost. Po úvodním slavnostním aktu následovala obrazová prezentace obcí Val a Hamr, doplněná komentářem místní kronikářky a starostky obce. Pozvání na akci přijalo také několik vzácných hostů – PhDr. Aleš František Plávek ze SOA Třeboň a PhDr. Jiří Cukr ze SOkA České Budějovice – přednáška obou pánů, jejich rady a doporučení, přítomné velmi zaujaly – také proto, že oba pánové si ve svých obcích plní povinnosti kronikářů. Setkání se zúčastnil také Mgr. Petr Šťovíček, kurátor historických sbírek Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí a kulturní historik. Osmé setkání kronikářů Veselska se velmi vydařilo a to především zásluhou skvěle zvládnutého pořadatelství – poděkování patří místní kronikářce Mgr. J .Havránkové a vedení obce Val. Na příští setkání (2018) pozvala přítomné dlouholetá kronikářka obce Sviny Marie Davidová, podeváté se tedy písmáci Veselska a Soběslavska sejdou v obci, která si letos připomíná 655. výročí od první písemné zmínky.

Setkání kronikářů 2017 se dále zúčastnili: kronikář města Veselí nad Lužnicí, zakladatel  a organizátor tradice setkávání kronikářů Václav Jelínek, kronikář obce Řípec Mgr. Jaroslav Fišer, kronikářka obce Neplachov p. Dušáková, kronikář obce Dynín Zdeněk Palkoska, kronikářka obce Sviny Marie Davidová a kronikář obce Újezdec Milan Rauš. Za spřátelené obce Soběslavska, kteří se setkávání kronikářů taktéž pravidelně zúčastňují, byli přítomni: kronikářka obce Dráchov Miluše Hrošková a kronikář obce Mezná Jan Kolář.

Jan Kolář