Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. pořádá 1. března 2016 vzdělávací seminář pro začínající kronikáře pod názvem „Kronika 21. století.“ Na programu budou informace vztahující se k legislativě (Zákon o kronikách obcí, Zákon na ochranu osobních údajů, Autorský a Archivní zákon) a k vlastnímu vedení kroniky (praktické rady a informace). Nebude chybět ani diskuze účastníků. Bližší informace a možnost přihlášení na vzdělávací akci, která je akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR, najdete na adreseVzdělávacího centra pro veřejnou správu o.p.s.