Vzdělávací agentura ČR pořádá v pondělí 29. února 2016 v Brně vzdělávací seminář pro začínající kronikáře pod názvem „Jak vést obecní kroniku?“ Na programu budou informace vztahující se k legislativě (Zákon o kronikách obcí, Zákon na ochranu osobních údajů, Autorský a Archivní zákon) a k vlastnímu vedení kroniky (praktické rady a informace). Nebude chybět ani diskuze účastníků. Bližší informace a možnost přihlášení najdete zde.

Další možnost zúčastnit se semináře v Brně, je 4. dubna 2016. Seminář Kronika 21. století pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s – možnost přihlášení je zde.

Jste-li aktivně píšící kronikáři, vezměte s sebou na seminář ukázku své práce.