V roce 2013 uspořádaly Ještědská pobočka České archivní společnosti se sídlem v Liberci, Krajský úřad Libereckého kraje a Severočeské muzeum první ročník soutěže O nejlepší kroniku Libereckého kraje . Plán na uskutečnění soutěže se rodil několik let. Cílem soutěže je především povzbuzení a ocenění práce těch kronikářů a kronikářek, kteří svým dílem dělají čest obcím, v nichž působí. Hodnoceny byly kroniky za léta 2010 až 2011. Finanční prostředky ve výši 20 000 Kč zajistil Krajský úřad Libereckého kraje, oceněna byla první tři místa částkami 5000, 3000 a 1500 Kč.

Do 31. května 2013 se do soutěže přihlásilo jednadvacet účastníků, k samotnému klání se pak odhodlalo 19 obcí (Český Dub a Chotovice své kroniky nepředložily). Osm obcí soutěžilo v kategorii nad 2000 obyvatel, třináct v kategorii s nižším počtem obyvatel. Výbor Ještědské pobočky ČAS jako odborný garant soutěže jmenoval hodnotící komisi s ohledem na zastoupení všech čtyř okresů (Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec, Semily). Do jejího čela byla postavena jako nezávislý odborník Mgr. Lýdie Baštecká (ředitelka SOkA Náchod a kronikářka města), za členy pak PhDr. Ivo Navrátil (ředitel SOkA Semily), Mgr. Jana Damborská (vedoucí oddělení kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje), Mgr. Pavel Jakubec (SOkA Semily, předseda Ještědské pobočky ČAS) , Mgr. Jan Kašpar (ředitel SOkA Jablonec n. N.), Mgr. Tomáš Cidlina (historik Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě), Mgr. Petr Kozojed (archivář v SOkA Česká Lípa), Mgr. Hana Chocholoušková (emeritní ředitelka SOkA Liberec) a Mgr. Libuše Bílková (nesoutěžící kronikářka Liberce).
Kroniky byly 26. června prostřednictvím okresních archivů a českolipského muzea transferovány do badatelny Státního okresního archivu v Liberci, kde probíhalo jejich hodnocení, jehož se vyjma Mgr. Kozojeda z důvodu pracovních povinností zúčastnili všichni výše jmenovaní. Komise zvolila desetistupňové hodnocení čtyř kritérií podle zadání soutěže – obsah a členění zápisů; stylistická úroveň; grafika, sazba a výtvarná stránka; přílohy ke kronice. Každý z členů komise hodnotil všechny kroniky nezávisle za použití hodnotících listů. Výsledek byl následující (bodové hodnocení uvádíme u prvních tří):

V kategorii obcí do 2000 obyvatel:
1. Dubá (CL) – 237 bodů
2. Loučky (SM) – 236 bodů
3. Horní Branná (SM) – 218 bodů
4. Bílý Kostel nad Nisou (LB)
5. Rovensko pod Troskami (SM)
6. Benešov u Semil (SM)
7. Jesenný (SM)
8. Kobyly (LB)
9. Osečná (LB)
10. – 11. Cetenov (LB), Peřimov (SM)
12. Pertoltice (LB)

V kategorii obcí nad 2000 obyvatel:
1. Smržovka (JN) – 263 bodů
2. Turnov (SM) – 229 bodů
3. Jilemnice (SM) – 217 bodů
4. Kamenický Šenov (CL)
5. Nový Bor (CL)
6. Železný Brod (JN)
7. Cvikov (CL)

Slavnostní vyhodnocení a předání cen se uskutečnilo 5. září 2013 v aule Severočeského muzea v Liberci za přítomnosti všech zúčastněných kronikářů a také jejich starostů. Ceny předával osobně hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta spolu s vicehejtmankou PhDr. Hanou Maierovou, setkání vyvrcholilo kulturním programem a pohoštěním. O nadcházejícím víkendu byly všechny hodnocené svazky kronik vystaveny v knihovně muzea, kde si je během Dnů evropského dědictví prohlédlo za dodržení přísných bezpečnostních a hygienických opatření několik set návštěvníků.
Pro organizátory soutěže je důležitý příslib dr. Maierové, jež mimochodem několik let úspěšně vedla kroniku města Turnova, že se toto klání bude jako bienále pravidelně opakovat. Již dnes proto připravují kronikáři měst a obcí Libereckého kraje své poklady za léta 2012–2013.

Pavel Jakubec