V souvislosti s nedávnými komunálními volbami v obcích došlo v řadě případů ke generační (nebo i politické) obměně kronikářů. Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Další možností, jak tyto informace získat je pro kronikáře osobní konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury.

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com. Všechny tyto instituce budou pořádat semináře v termínech srpen – listopad 2019 a leden 2020 – červen 2020.

Plánovány jsou zatím tyto semináře ( podrobnosti přineseme v jarních měsících):

• 22. 8. 2019 Zlín – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 23. 8. 2019 Ostrava – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 29. 10. 2019 Rýmařov (seminář pro mikroregion) – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 30. 10. 2019 Olomouc – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 5. 11. 2019 Praha – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 31 . 1. 2020 Brno – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.