Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com, které pořádají vzdělávací semináře.

Plánovány jsou zatím tyto semináře:

1. 7. 2020  Dubenec u Dvora Králové nad Labem: Obecní kronika . Seminář pro Dobrovolný svazek obcí Hustířanka.

3. 7. 2020 Praha: Obecní kronika v každodenní praxi (navazuje na seminář Obecní kronika). Legislativa – shrnutí a novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače, internetu a sociálních sítí v kronikářské práci, přílohy ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, možnost řešení konkrétních problémů s vedením obecní kroniky, výměna zkušeností. Účastníkům semináře je doporučeno, aby přinesli ukázky své práce. Můžete se přihlásit zde

10. 7. 2020 Brno: Kronikářská praxe I. (navazuje na seminář Obecní kronika). Legislativa – shrnutí a novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače, internetu a sociálních sítí v kronikářské práci, přílohy ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, možnost řešení konkrétních problémů s vedením obecní kroniky, výměna zkušeností. Účastníkům semináře je doporučeno, aby přinesli ukázky své práce.  Pořadatel Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Brno. Přihlásit se můžete zde.

18. 8. 2020 Jihlava: Obecní kronika v každodenní praxi (navazuje na seminář Obecní kronika). Legislativa – shrnutí a novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače, internetu a sociálních sítí v kronikářské práci, přílohy ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, možnost řešení konkrétních problémů s vedením obecní kroniky, výměna zkušeností. Účastníkům semináře je doporučeno, aby přinesli ukázky své práce. Pořádá Vzdělávací centrum České republika – pobočka Jihlava. Přihlásit se můžete zde.

20. 8. 2020 České Budějovice: Obecní kronika v každodenní praxi (navazuje na seminář Obecní kronika). Obecní kronika v každodenní praxi. Legislativa – shrnutí a novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače, internetu a sociálních sítí v kronikářské práci, přílohy ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, možnost řešení konkrétních problémů s vedením obecní kroniky, výměna zkušeností. Účastníkům semináře je doporučeno, aby přinesli ukázky své práce. Pořádá Vzdělávací centrum České republika – pobočka České Budějovice. Přihlásit se můžete zde.

21. 8. 2020 Plzeň: Obecní kronika (úvodní kurz) – Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Plzeň. Přihlásit se můžete zde.

Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury.

Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info

 

 


31 . 1. 2020 Brno: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořadatel Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Brno. 

9. 4. 2020 Plzeň: Obecní kronika (úvodní kurz) – zrušeno z důvodu nouzového stavu v ČR. Termín semináře přesunutý na 21. srpna 2020. 

23. 4. 2020 (dopoledne) Dubenec u Dvora Králové nad Labem: Obecní kronika – – zrušeno z důvodu nouzového stavu v ČR. . Seminář pro Dobrovolný svazek obcí Hustířanka.

23. 4. 2020 Hořice (podvečer): Obecní kronika – – zrušeno z důvodu nouzového stavu v ČR. . Seminář pro MAS Podchlumí, z. s.