Nejstaršího kronikáře v Česku ocenili 16.3.2011 v Pelhřimově. 87 letý Josef Verner ze Záboří nad Labem zapisuje událostí, které život přináší už od svých 19 let a prakticky nepřetržitě až do současnosti. Od agentury Dobrý den převzal titul nejstarší kronikář ČR a byl zařazen do galerie Úctyhodní senioři České republiky. Jako kronikář a ilustrátor byl také zapsán do České knihy rekordů a kuriozit.
Všechny knihy a kroniky Josefa Vernera, včetně tohoto unikátního sportovního zpravodaje Nového Boru, jsou psány ručním písmem a opatřeny vlastními ilustracemi.
Kronikářem v pravém slova smyslu je 20 let. „Tehdy zemřel kronikář a starosta Záboří ho vyzval, aby vedl kroniku. „Vymlouval jsem se, že mi bude sedmdesát, nechtělo se mi,“ říká. Dosud vytvořil tři svazky. Informace sbíral od pamětníků a dokázal doplnit historii obce od její první písemné zmínky. Zapsal i fakta, o kterých se v době totality nesmělo psát.
„Mou hnací lokomotivou byl profesor Jan Kopecký, který měl tady v Habrkovicích chalupu. Jednou jsem se ho zeptal, jak se má psát kronika. Odpověděl, že psát fakta a nehodnotit,“ podotkl. Verner vystudoval průmyslovou školu a jeho oborem byl rytec skla.