„V loňském roce došlo ke sloučení okresních archivů Praha-východ a Praha-západ do jednoho archivu s názvem Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích. Protože uspořádání kronikářského setkání pro všechny obce obou okresů není technicky možné, rozhodli jsme se je pořádat v rámci mikroregionů. Setkají se tak kronikáři, kteří mají k sobě nejblíž.“ Těmito slovy zahájil setkání kronikářů mikroregionu Dolnobřežansko archivář PhDr. Pavel Buchtele.

V kanceláři starosty obecního úřadu ve Vestci si dalo v pátek 20. října 2023 dostaveníčko deset kronikářů ze zdejšího regionu. Byli mezi nimi začátečníci i dlouholetí nebo bývalí kronikáři. Setkání se neslo v přátelském a komorním duchu a bylo doprovázeno ukázkami kronik nejen z archivu ale i z jednotlivých obcí. Úvodním tématem bylo zaznamenávání epidemií do obecních kronik. Zkušení kronikáři se podělili se svými zkušenostmi se zpracováním pandemie covid-19, současně v té souvislosti debatovali o ochraně osobních údajů. Věnovali se také dalším konkrétním tématům (volby, počasí, vzhled kroniky, klasická versus elektronická kronika vytištěná). Milé setkání doprovodilo také občerstvení, které připravila vestecká paní kronikářka. Na závěr došlo i na společné focení, výměnu kontaktů a všichni účastníci si odnesli také výtisky kronikářského zpravodaje.

Státní okresní archiv Praha-venkov chce v podobných setkáních na různých místech regionu pokračovat i v příštích letech.