Seminář bude zaměřený na zpracování kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním.

Vzdělávacím materiálem pro seminář je publikace Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním?, doporučujeme k semináři dokoupit s dostatečným předstihem (jiný materiál účastníkům zasílat nebudeme).

Vedení kroniky v elektronické podobě – 13.10.2021

Čas: 18.00 – 19.00 hod.

Cena semináře je 500 Kč, seminář bude probíhat přes MS Teams.