Seminář bude zaměřený na základní seznámení se zákonem o kronikách obcí 132/2006 Sb. Budou stručně připomenuty i souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. a zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb.

Úvod k vedení kroniky (legislativa) – 6.10.2021

Čas: 18.00 – 19.00 hod.

Cena je 500 Kč.

Seminář už proběhl, přihlašování není možné.