18. září 2008 pořádal městys v Ledenicích besedu s Bc. Jiřím Cukrem, současným zdejším kronikářem, besedu na téma Ledenické kroniky a kronikáři. Ve
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.