V dubnu vychází další číslo kronikářského zpravodaje. Všichni předplatitelé by ho měli obdržet poštou DO 15. DUBNA 2013 (pokud do tohoto termínu zpravodaj neobdržíte, ozvěte se na kontaktní e-mail). Současně většina předplatitelů obdrží výzvu k uhrazení částky 365 Kč. Její uhrazení by mělo proběhnout do 10 pracovních dnů od jejího obdržení. V opačném případě bude registrace v elektronickém kronikářském zpravodaji zrušena.
Ve zpravodaji najdete informace o aktivitách Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska, vzpomínku na Miroslava Sígla a řadu legislativních novinek. Zpravodaj můžete kopírovat svým kolegům, známým, kteří nemají přístup k internetu.