4. července 2017 vychází druhé letošní číslo tištěného zpravodaje Kroniky a kronikáři, které shrnuje nejdůležitější informace zveřejněné na webu kronikari.info za uplynulý půlrok. Tištěné číslo bude zasláno všem aktivním předplatitelům prostřednictvím České pošty, bude zasláno jako povinný výtisk do řady českých knihoven a z propagačních důvodů bude také distribuováno na kronikářských setkáních, seminářích a zasláno do vybraných okresních archivů. 

V redakci velmi rádi uvítáme kolegy kronikáře, kteří by se rádi rozdělili s ostatními čtenáři zpravodaje o své zkušenosti, názory na vedení kronik a problematiku kronikářství obecně. Práce nás, kronikářů, se v posledních letech velmi změnila v souvislosti s rozvojem informačních technologií (sociální sítě, webové stránky, digitální technika) a legislativou, přesto některé postupy zůstávají stejné a neměnné. Pojďme o tom všem společně diskutovat, hledejme dobré příklady z praxe, navazujme kontakty, spolupráci nejen v rámci své obce, svého regionu, svého kraje, ale i celé republiky.