Vydala vaše obec knihu o historii? Pohlednici, záložku, zvláštní turistickou známku? Uspořádali jste výstavu, vycházku, čtení z kroniky? Do příštího čísla zpravodaje od vás uvítáme texty, fotografie, zajímavosti, které rádi zveřejníme.

E-mail: redakce@kronikari.info.

Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2022.

Na naši výzvu v tištěném vydání zpravodaje Kroniky a kronikáři č. 2/2021 reagovali kronikáři z obcí Prasek a Doubravice nad Svitavou, kteří nám poštou zaslali nově vydané publikace o svých obcích. V následujícím období zveřejníme informace o všech publikacích a těšíme se na další.