Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.  

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com, které pořádají vzdělávací semináře.


 

Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní nebo on-line konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice v době příznivé epidemické situace celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury. Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info.

 

Uskutečněné semináře v roce 2021:

  • 15. 2. 2021 ON-LINE Večerní seminář: Kronikářská legislativa. Zákon o kronikách obcí, Archivní zákon, ochrana osobních údajů, Občanský zákoník, Autorský zákon, pracovně-právní předpisy pro vedení obecní kroniky.  Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. 
  • 29. 1. 2021 ON-LINE seminář: Jak vést obecní kroniku?  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři.  

  • 22. 2. 2021 ON-LINE Večerní seminář: Obsah obecní kroniky. praktické rady a zkušenosti pro vedení obecní kroniky, doporučení k formální úpravě kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně). Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři.  

  • 24. 2. 2021 ON-LINE seminář: Kronikářská praxe I. – Shrnutí platné legislativy, formální úprava kroniky – novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače a internetu v kronikářské práci, možnosti ukládání příloh ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností, možnost konzultace vlastní kronikářské práce. Organizovalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s. 

  • 26. 2. 2021 ON-LINE seminář: Jak vést obecní kroniku?  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. 

  • 1.4. 2021 Brno: Obecní kronika (úvodní kurz) – ON-LINE seminář Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Brno.

  • 1.7.2021 Plzeň: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Plzeň. 

  • 7. 7. 2021 Praha: Jak vést obecní kroniku? Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. 

  • Sérii on-line seminářů pořádala redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři ve dnech 6. 10. 2021 – 10. 11. 2021 (Úvod k vedení kroniky, Vedení kroniky v elektronické podobě, Ruční vedení kroniky, Přílohy ke kronice, Zdroje informací pro kronikáře).

  • 27. a 29. 10. 2021  Olomouc a Ostrava: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Obě vzdělávací akce pořádalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Olomouc.