Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.  

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com, které pořádají vzdělávací semináře.

Plánovány jsou zatím tyto semináře:

22. 2. 2021 ON-LINE Večerní seminář: Obsah obecní kroniky. praktické rady a zkušenosti pro vedení obecní kroniky, doporučení k formální úpravě kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně). Pořádá redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři.  Přihláška – zde.

24. 2. 2021 ON-LINE seminář: Kronikářská praxe I. – Shrnutí platné legislativy, formální úprava kroniky – novinky, kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům), využití počítače a internetu v kronikářské práci, možnosti ukládání příloh ke kronice, orální historie – práce s pamětníky, odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností, možnost konzultace vlastní kronikářské práce. Organizuje Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s.  Přihláška zde.

26. 2. 2021 ON-LINE seminář: Jak vést obecní kroniku?  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. Přihláška – zde.

1.4. 2021 Brno: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Brno.

1.7.2021 Plzeň: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Plzeň.

7. 7. 2021 Praha: Jak vést obecní kroniku? Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. 

27. a 29. 10. 2021  Olomouc, Ostrava: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Olomouc. 


V létě se budou konat v případě příznivé epidemické situace také semináře v Českých Budějovicích a Jihlavě.


Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní nebo on-line konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice v době příznivé epidemické situace celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury. Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info.

Uskutečněné semináře v roce 2021:

  • 15. 2. 2021 ON-LINE Večerní seminář: Kronikářská legislativa. Zákon o kronikách obcí, Archivní zákon, ochrana osobních údajů, Občanský zákoník, Autorský zákon, pracovně-právní předpisy pro vedení obecní kroniky.  Pořádá redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři. 
  • 29. 1. 2021 ON-LINE seminář: Jak vést obecní kroniku?  Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři.