Na měsíc říjen a začátek listopadu chystáme sérii on-line seminářů, která se bude zabývat vedením kroniky.

Semináře budou přístupné přes Microsoft Teams, vysílání bude začínat vždy v 18 hodin. Délka každého semináře je 60 minut, na konci bude prostor pro diskuzi.

Semináře tematicky kopírují obsah čtyřhodinového semináře Jak vést obecní kroniku, který jsme realizovali v prvním pololetí letošního roku.

Cena jednoho semináře je 500 Kč, při zakoupení všech 5 seminářů poskytneme slevu 10%. Pokud máte zájem o koupi všech seminářů, nevyplňujte formuláře, ale kontaktujte nás na redakce@kronikari.info.

 

Termíny a témata seminářů:

  1. Úvod k vedení kroniky (Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.) – 6.10.2021 – je možné se přihlašovat zde
  2. Vedení kroniky v elektronické podobě – 13.10.2021 – je možné se přihlašovat zde
  3. Ruční vedení kroniky – 20.10.2021 – je možné se přihlašovat zde
  4. Přílohy ke kronice – 3.11.2021 – je možné se přihlašovat zde
  5. Zdroje informací pro kronikáře – 10.11.2021 – je možné se přihlašovat zde

Lektorem všech seminářů je Mgr. Tomáš Hromádka, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři, metodik kronikářství a dlouholetý kronikář obce