Představení knihy „Nebylo jim souzeno žít“ autorek Heleny Rezkové a Pavlíny Špatenkové se uskutečnilo v pátek 12. října 2018 v Knihovně města Hradce Králové.

Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast Trutnovska, Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka) vězněných a popravených nebo umučených během 2. světové války. Impulsem pro sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno v Pardubicích na Zámečku 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B, ale ani to nebyl počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál.

„Před rokem jsme začínaly bádat po osudech 20 popravených sokolů v rodinách, archivech, kronikách… Úplnou náhodou se nám dostal do ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených a umučených 120. Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly neuvěřitelných cca 160 příběhů, při nichž ještě dnes mrazí,“ říká spoluautorka knihy Pavlína Špatenková. Jak dodává Helena Rezková, autorky si cení zejména toho, že se jim podařilo vyhledat a oslovit žijící děti a příbuzné popravených. „Vážíme si toho, že nám otevřeli své rodinné archivy, v nichž uchovávají fotografie, dopisy psané před popravou… Dodnes vzpomínají na poslední chvíle se svými rodiči, kteří položili za naši svobodu to nejcennější, svoje životy,“ podotýká Rezková.

Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

Slavnostního představení knihy se zúčastnili:

Antonín Burdych (popraveni rodiče, dědeček s babičkou a teta se strýcem – Končiny u Červeného Kostelce), Jiřina Jarošová, dcera popraveného učitele Karla Ježka z Doubravice), Květa Stárková (dcera popraveného Jana Sedláčka z Opočna), Olga Castiellová Hostovská (dcera Egona Hostovského a vnučka popraveného Cyrila Ondráka z Opočna), Hynek Stiehl, vnuk popraveného Antonína Stiehla a někteří další žijící příbuzní.

Do Hradce přijel též Ing. Miroslav Kroc, starosta obce Břasy na Rokycansku, kde Jiří Potůček žil, dále Iva Matulková, která do knihy poskytla své několikaleté bádání po stopách narození Jiřího Potůčka v Itálii atd.