17. října vyšlo III. upravené a aktualizované vydání publikace KRONIKY OBCÍ. Publikaci vydalo Národní a informační poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Autorem metodické pomůcky je Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář MČ Praha – Velká Chuchle. V rámci publikace shrnuje základní postupy pro vedení kroniky a aktuální legislativu k dané problematice. Pravidla byla zpracována ve spolupráci s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR a stanou se vítanou pomůckou pro začínající i zkušené kronikáře. Tištěnou verzi publikace bude NIPOS rozdávat zdarma při různých setkáních a seminářích (nelze ji zatím objednat poštou).