5. prosince 2012 zemřel ve věku 86 let po těžké operaci novinář, spisovatel, básník a kronikář Miroslav Sígl. Narodil se v obci Obříství v okrese Mělník a celý život měl k tomuto kraji krásný vztah. Od roku 1997 zde působil jako kronikář. Tuto činnost ukončil v roce 2002, kdy přišel při srpnové povodni o rodný dům. Tehdy se definitivně přestěhoval do Prahy 10 – Malešic, kde žil od roku 1981. Ani v Praze na Mělnicko nezapomněl, o čemž svědčí řada příspěvků do místního tisku. Vrcholem byla jeho kniha Kdo byl a je kdo na Mělnicku, Kralupsku a Neratovicku, která vyšla v roce 2007.
Svůj zájem projevil i o Prahu 10, kde v roce 1991 stál u zrodu „desítkových“ novin P 10, dnes novin Praha 10. I v dalších letech sledoval dění v naší městské části, což potvrzuje i jeho vystoupení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dne 5. listopadu 2012, kdy zkritizoval výstavbu areálu ByTy Malešice.
Poprvé jsem se s panem Miroslavem Síglem setkal již v roce 2005, kdy pozitivně zareagoval na skutečnost, že má Praha 10 kronikáře. Snažil se mi vždy pomáhat v mé práci a kdykoliv jsem cokoliv potřeboval, tak mi neváhal pomoci. Například jsme spolu procestovali Malešice (část Prahy 10), kde mi jako místní patriot ukazoval zajímavá místa a k tomu poutavě vyprávěl o této lokalitě.
Měl jsem to štěstí, že jsme se ještě mnohokráte setkali. Vždy jsem obdivoval jeho píli a pracovitost. Vše co dělal, dělal důsledně a s láskou. Na druhou stranu byl pevný ve svých názorech a neváhal vystoupit s kritikou, pokud cítil, že se někde děje nějaká špatnost. Své názory publikoval v knihách, novinách, na internetu, pravidelně se účastnil setkání kronikářů v Lysé nad Labem. Když jsem s ním naposledy mluvil, chystal se na složitou operaci. Přesto byl plný elánu a plánoval další věci. Bohužel vše dopadlo jinak. Je smutné zjištění, že Miroslav Sígl už další článek nenapíše a ani nevystoupí na příštím setkání kronikářů …

Miroslav Sígl se narodil 25. září 1926 v Obříství v okrese Mělník. Absolvoval Obchodní akademii v Praze – Karlíně a Vysokou školu politickou v Praze. Za 2. světové války byl iniciátorem ilegální organizace Masarykova kulturní generace. Jako redaktor působil v v Mladé frontě od roku 1945 do roku 1951, kdy musel z politických důvodů odejít. Vyučil se tedy soustružníkem v Letově. V roce 1957 patřil k zakladatelům týdeníku Hospodářské noviny, kde se zabýval ekonomickou problematikou. V letech 1965 až 1968 byl šéfdramaturgem ekonomických pořadů Televizních novin v Československé televizi, krátce pracoval v ČTK, ale i odsud musel odejít pro svou činnost v období Pražského jara. V srpnu roku 1968 se M. Sígl jako jeden z vedoucích pracovníků redakce Televizních novin významně podílel na vzniku a provozu rozhlasového Svobodného vysílače v Tesle Hloubětín, odkud rozhlas vysílal se známým heslem Jsme s vámi, buďte s námi! Následně byl referentem VTEI ve strojírenském ústavu. Od roku 1971 nemohl publikovat. Po „sametové revoluci“ byl členem správní rady a spoluzakladatelem Syndikátu novinářů České republiky, řídil po dva roky jeho časopis Mediažurnál, působil v bulletinu Klubu novinářů pražského jara.
Roku 1991 spoluzakládal noviny P 10 a v roce 1993 časopis Inovační podnikání, v obou pak působil jako redaktor. V letech 1997 až 2002 pracoval jako kronikář ve své rodné obci Obříství, kde se zapojoval i do místního kulturního a osvětového dění, přispíval do mělnického regionálního tisku.
Miroslav Sígl napsal stovky článků (např. do CzechFolks.com, Pozitivních noviny, Neviditelného psa), vysokoškolskou učebnici Organizace a metody redakční práce, slovník Nová soustava řízení. Byl autorem 11 básnických sbírek (např. Co jsem měl na srdci nebo Ze šuplíku). Napsal 25 knih, z toho tři jsou e-book. Jedná se především o literaturu faktu, encyklopedie a populárně naučnou literaturu. Jsou to např. tato díla: Na vlně 490 metrů, Generace 45 (uspořádal ji s panem J. Hořcem), Osobnosti a osudy obce (Obříství 1290 – 2000), Kdo byl Jaroslav Diblík, encyklopedie Co víme o smrti, Kdo byl a je kdo na Mělnicku, Kralupsku a Neratovicku, Události, pravdy, zrady a nadějí, Události totality, svobody a demokracie. Jeho poslední prací byla Srpnová povodeň 2002 po deseti letech, která se dá dohledat na doméně http://msigl-povoden2002.pageflip.cz. Za své dílo byl několikrát oceněn.
Poslední rozloučení s Miroslavem Síglem se uskutečnilo 14. prosince 2012 v kostele sv. Václava na Vinohradském hřbitově ve 12:00 hodin.

Michal Ezechel
kronikář Prahy 10