Je mi 32 let a jsem kronikář sboru dobrovolných hasičů Zelenecká Lhota. Zelenecká Lhota je malá obec na jičínsku s asi 160 obyvateli, nyní jsem byl jmenován i obecním kronikářem. V obci nebydlím, žiji v Mladé Boleslavi, ale můj otec byl rodákem z obce a já tam jezdím na chalupu. Hasičskou kroniku píšu na počítači a zároveň ji píšu i ručně, i když s ručním psaním mám trochu zpoždění, protože to je oproti psaní na počítači práce velmi zdlouhavá, nyní jsem dokončil zápis za rok 2005.

Kronikářem SDH Zelenecká Lhota jsem se stal v lednu roku 2005. Poslední kronikář sboru ukončil psaní kroniky v roce 1999 a na schůzi sboru kroniku odevzdal, tam bylo z kroniky předčítáno, a pak nikdo nevěděl, kam se ztratila. Jeden ze členů sboru byl obviňován, že má kroniku doma a nechce ji vydat, což on samozřejmně popíral.

Když jsem se stal kronikářem, tak jsem začal po osudu staré kroniky pátrat, nikdo nevěděl, kde je. Na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsem kroniku objevil v seznamu archivních fondů v Okresním archivu v Jičíně, ale tento fond nebyl veřejně přístupný. Po telefonátu s ředitelem archivu PhDr. Franckem mně bylo povoleno nahlédnutí do pamětní knihy a pořízení kopie.

V archivu jsem shledal, že skutečně jedná o ztracenou kroniku z let 1899-1998. Zároveň jsem zjistil, že pamětní knihu do archivu předal již v roce 1999 starosta obce Václav Bartoň, který o tomto předání nikomu neřekl, prý kvůli tom, že se tenkrát předávalo velké množství materiálu a nevěděl, co se vlastně do archivu předalo, i když podepsal přadávací protokol.

Jako kronikář jsem písemně požádal jménem sboru o kopii kroniky, a protože sbor je původcem kroniky, byla kopie zhotovena zdarma. Zde bych chtěl velmi ocenit ochotu pracovníků jičínského archivu, zejména zástupce ředitele pana Mgr. Karla Chutného.

Během následujícího půl roku jsem kroniku doslovně opsal na počítači, a poté nechal svázat.

Zajímám se také o historii obce Zelenecká Lhota a s využitím záznamů bývalého kronikáře SDH a místního písmáka pana Čubana, kterému je již 85 let, jsem na více jak 300 stranách sepsal historii obce, včetně podrobného přehledu majitelů jednotlivých domů v obci od roku 1654 a mnoha historických fotografií.

V loňském roce jsem vytvořil pro obec internetové stránky www.zeleneckalhota.cz , kde jsem uvěřejnil kompletní hasičskou kroniku a část historie obce.

Nyní mě čeká práce s obecní kronikou. Kronika nebyla psána mnoho desetiletí, takže mám co dohánět a věřím, že se mně to ve spolupráci s obecním úřadem bude dařit.

Marek Krčmařík, 2007