Antonín Švehla stál u zrodu našeho státu, spoluvytvářel první ústavu, zákony, podílel se na pozemkové reformě a rozvíjel masarykovské Československo v počátcích první republiky. Až po jeho předčasné smrti v roce 1933 se ukázalo, jak obrovský respekt a úctu vzbuzoval. Lidé spontánně sami od sebe začali vysazovat stovky památných lip a sadů k jeho poctě, postavili stovky pomníků, bust, soch a mohyl, pojmenovali po něm nespočet ulic, náměstí, domů, škol, nábřeží, sadů, parků nebo mostů, stejně jako jezdecký pluk, junáky, sportovní stadion, parník nebo dokonce slovenskou vesnici Švehlovo.

Tato kniha zachycuje alespoň část z obrovského množství poct, které lidé složili jednomu z nejvýraznějších politiků novodobé historie našeho státu a rovněž hovoří o množství hrdinských činů spojených s následným ukrýváním pomníků. Některé pomníky měly velmi pestré osudy…

Kniha vyšla s laskavou podporou MČ Praha 15 k příležitosti 145. výročí narození Antonína Švehly (15. 4. 1873), 85. výročí jeho úmrtí (12. 12. 1933), k 100. výročí vzniku Československé republiky a 950. výročí první písemné zprávy o Hostivaři.

Křest knihy se konal dne 11. 9. 2018 v parku u hasičské zbrojnice za účasti všech spolků v krojích a se spolkovými prapory. Současně byla zasazena Lípa republiky ke 100. výročí Československé republiky. Knihu lze od 12. 9. 2018 zakoupit na Úřadě městské části Praha 15, v recepci, za 250,- Kč případně lze poslat na dobírku. Kontakt: marie.zdenkova@praha15.cz

Poznámka redakce: Je až neuvěřitelné, jakým způsobem Marie Zdeňková a Lukáš Berný zachytili odkaz Antonína Švehly v obcích a městech České republiky. Publikace encyklopedického charakteru zachycuje přehled existujících i zaniklých památníků, bust a soch věnovaných Antonínu Švehlovi. Z prostorových důvodů jsou vynechány Švehlovy lípy, sady a místní názvy. Doporučujeme!