V letošním roce si připomínáme dvě důležitá výročí spojená s vývojem obecního kronikářství. Začátkem roku uplynulo 180 let od chvíle, kdy vstoupilo v platnost první centrální nařízení, které přikazovalo obcím založit a vést pamětní knihy, a v těchto dnech je tomu přesně 10 let od vydání stávajícího zákona o kronikách obcí (zákon č. 132 ze 14. března 2006, v platnosti od 1. července 2016). Tato výročí se stala inspirací k uspořádání velké výstavy, která bude mapovat především vývoj obecního kronikářství na Českobudějovicku, dotkne se ovšem také městského kronikářství v Budějovicích v období raného novověku a krátce představí i další typy kronik a pamětních knih.

Výstavu nazvanou „Život je děj, kronika toť život… (Vývoj kronikářství na Českobudějovicku)“ pořádá Státní okresní archiv České Budějovice u příležitosti Mezinárodního dne archivů, který každoročně připadá na 9. června. Právě tento den se také od 16.00 hod. uskuteční přátelské setkání kronikářů z obcí v budějovickém okrese a Mgr. Jiří Cukr, pracovník archivu, autor výstavy a zároveň dlouholetý kronikář městyse Ledenice, pronese přednášku o kronikářství a provede zájemce výstavou s náležitým komentářem. Sešlost by měla nastartovat pravidelná setkávání, která bychom chtěli v okresním archivu pro kronikáře jednou ročně pořádat.

Zájemci z řad kronikářů o přednášku a komentovanou prohlídku dne 9. června 2016 od 16.00 hod. v budově Státního okresního archivu nechť svou účast potvrdí elektronicky na e-mail: jiri.cukr@ceskearchivy.cz, příp. telefonicky na tel. 386 701 217 nebo na 721 110 776.

Samotná výstava bude pro veřejnost zpřístupněna 10. až 17. června 2016 vždy ve všedních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Místem konání je výstavní sál Státního okresního archivu České Budějovice, Rudolfovská 40. Potvrzení návštěv není potřeba.

Výstava ve Státním okresním archivu v Třeboni