Příležitostí k setkání kronikářů bude v nadcházejícím roce hned několik. V tomto článku vás průběžně budeme informovat o jednotlivých možnostech. Víte-li o setkání kronikářů – napište nám s dostatečným předstihem, rádi pozvánku, informaci zveřejníme!


Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o.p.s.
Kurz – Kronika 21. století
16.6.2011: 9-14 hod., Praha
(určeno pro kronikáře, starosty, tajemníky obecních úřadů Středočeského kraje, Prahy a další zájemce).
Podrobnosti, přihlášky a další informace.
Na programu bylo seznámení s platnou legislativou (zákon o kronikách obcí, archivní zákon, zákon na ochranu osobních údajů), doporučení pro vedení kronik a jejich příloh v písemné i tištěné podobě, vztah kronikář x obec, kronikářská identita, zdroje pro práci kronikáře, informace o další metodické pomoci a diskuse.


SEKURKON s.r.o.
Kroniky II.
TEORIE A PRAXE NAŠEHO KRONIKÁŘSTVÍ
Dvoudenní seminář pro pokročilejší kronikáře.
Pardubice – pondělí–úterý 2.–3. května 2011
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice-Zámek
Program, podrobnosti, vložné a další informace zde

 

Kroniky III.
PRO POKROČILÉ KRONIKÁŘE
A/ Brno – úterý 17. května 2011 (Salonek Hotelu Kozák, Horova 30, Brno-Žabovřesky)
B/ Praha – středa 18. května 2011 (SEKURKON, Rašínovo nábř. 26/50, Praha 2-Vyšehrad)
Program, podrobnosti, vložné a další informace zdeJiž se konalo:

Ve čtvrtek, 21. dubna 2011 od 13.30 hodin se konal za spolupráce Státního okresního archivu Jičín a Regionálního muzea a galerie v Jičíně v aule Lepařova gymnázia seminář pro kronikáře Jičínska.

SEKURKON s.r.o.

Kroniky I.
ZÁKLADY KRONIKÁŘSKÉ PRÁCE
Začínajícím kronikářům poskytne potřebné informace,
pokročilým umožní výměnu zkušeností.
A/ Brno – úterý 19. dubna 2011 (Salonek Hotelu Kozák, Horova 30, Brno-Žabovřesky)
B/ Praha – středa 20 dubna 2011
(SEKURKON, Rašínovo nábř. 26/50, Praha 2-Vyšehrad)
Program, podrobnosti, vložné a další informace zde

Zveme Vás na setkání „Kronikářů a kronik“ mikroregionu,
které se uskuteční ve čtvrtek 24. března 2011 od 14:00 hod.
v zasedací místnosti Městyse Kralice na Hané.
Setkání je určeno jak pro kronikářskou veřejnost, tak pro starosty, pracovníky obecních úřadů a zájemce z oblasti místní kultury.
Vezměte s sebou Vaše pamětní knihy a přijďte podiskutovat o svých radostech i strastech spojených s vedením obecní kroniky.
Účast na setkání přislíbila kronikářka obce Beňov paní Yveta Hrbasová, která s sebou přiveze cenné obecní poklady:
1. pamětní knihu obce – založena r. 1924, zpětně popisuje období 1829 až do r. 1932.
2. pamětní knihu obce – založena r. 1940, zachycuje události od r. 1933 do r. 1973.
3. díl kronik – založen v roce 1975, vedením pověřen Vojtěch Hrbas, který zápisy obohatil mnoha kresbami a malbami. Kronika byla v roce 1980 oceněna 1. místem v okresním kole celonárodní soutěže kronikářů, byla vystavena v muzeu P. Bezruče v Opavě, kde obdržela Čestné uznání. Vojtěch Hrbas získal diplom za 1. místo okresního kola II. celonárodní soutěže kronikářů.
4. díl kronik – založen v roce 1996, od roku 2002 provádí zápisy Yveta Hrbasová. Kronika v roce 2005 získala hnědý diplom v soutěži Vesnice roku. Od roku 2007 je kronika vedena elektronicky, za moderní přístup k vedení obecní kroniky získala obec v roce 2009 diplom v soutěži Vesnice roku.
5. Dále je v Beňově vedena ručně psaná a malovaná kronika narozených dětí.
6. Fotodokumentaci obce, která je vedena přes 40 let.

7. Farní kroniku obce, kterou založil arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

 


Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Kronika 21. století
OLOMOUC – 17.3.2011
OSTRAVA – 18.3.2011
OBA KURZY byly určeny pro kronikáře, tajemníky, pracovníky obecních úřadů. Na programu bylo seznámení s platnou legislativou (zákon o kronikách obcí, archivní zákon, zákon na ochranu osobních údajů), doporučení pro vedení kronik
a jejich příloh v písemné i tištěné podobě, vztah kronikář x obec, kronikářská identita, zdroje pro práci kronikáře, informace o další metodické pomoci a diskuse.

– Celostátní setkání kronikářů v Lysé nad Labem v rámci veletrhu-výstavy REGIONY ČR v sobotu dne 12. února 2011 od 13,30 hod.